Hrají

 • Lu Lu

  Lu Lu

  role: Wenxiu
 • Lopsang

  Lopsang

  role: Lao Jin
 • Zheng Qian

  Zheng Qian

  role: Li Chuanbei
 • Jie Gao

  Jie Gao

  role: Mother
 • Qianqian Li

  Qianqian Li

  role: Sister
 • Yue Lu

  Yue Lu

  role: Father
 • Qian Qiao

  Qian Qiao

  role: Chen Li
 • Cheng Jiang

  Cheng Jiang

  role: Rider A
 • Xiaoyu Yang

  Xiaoyu Yang

  role: Girl
 • Xuejun Gu

  Xuejun Gu

  role: Rider B
 • Huri

  Huri

  role: Holligan
 • Zhizhung Lik

  Zhizhung Lik

  role: Headquarter's Chief
 • Kun Zhang

  Kun Zhang

  role: Assistant
 • Shijin Li

  Shijin Li

  role: Jeep Driver
 • Dong Jia

  Dong Jia

  role: Yak Herder A
 • Yu Wang

  Yu Wang

  role: Yak Herder B
 • Qiang Gao

  Qiang Gao

  role: Peddler
 • Xuelan Cao

  Xuelan Cao

  role: Honey Dealer
 • Wenyuan Qin

  Wenyuan Qin

  role: Motorcycle Man
 • Xiaoying Tan

  Xiaoying Tan

  role: Tractor Man
 • Zhong Lu

  Zhong Lu

  role: Belt Man
 • Wenqi Hu

  Wenqi Hu

  role: Janitor
 • Yayu Li

  Yayu Li

  role: Nurse A
 • Min Du

  Min Du

  role: Nurse B
 • Jiong Cao

  Jiong Cao

  role: Three Toes
 • Dashui Jia

  Dashui Jia

  role: Patient A
 • Yu Chen

  Yu Chen

  role: Patient B
 • Luoyong Wang

  Luoyong Wang

  role: vypravěč
 • Xiaolin Yu

  Xiaolin Yu

  role: Jeep Driver Voice