Hrají

 • Mikhail Volkov

  Mikhail Volkov

  role: Vladimir Mayakovskiy
 • Rostislav Katansky

  Rostislav Katansky

  role: Vladimir Mayakovskiy
 • Vyacheslav Persiyanov-Dubrov

  Vyacheslav Persiyanov-Dubrov

  role: Vladimir Mayakovskiy
 • Anatoli Abramov

  Anatoli Abramov

 • Marina Adashevskaya

  Marina Adashevskaya

 • Grigoriy Arsenyev

  Grigoriy Arsenyev

 • V. Chajnikov

  V. Chajnikov

 • Victor Chaynikov

  Victor Chaynikov

 • Klavdiya Fadeyeva

  Klavdiya Fadeyeva

 • Adrian Filippov

  Adrian Filippov

 • Eugène Gaidaroff

  Eugène Gaidaroff

 • Vladimir Gorkov

  Vladimir Gorkov

 • Evgeniy Goryunov

  Evgeniy Goryunov

 • Valeri Karavayev

  Valeri Karavayev

 • Sergei Karnovich-Valua

  Sergei Karnovich-Valua

 • Aleksandr Khochinsky

  Aleksandr Khochinsky

 • Vladimir Kozeykin

  Vladimir Kozeykin

 • Kira Krejlis-Petrova

  Kira Krejlis-Petrova

 • Valentin Lebedev

  Valentin Lebedev

 • Boris Leskin

  Boris Leskin

 • Mariya Mamkina

  Mariya Mamkina

 • Galina Mikryukova

  Galina Mikryukova

 • Albert Mirov

  Albert Mirov

 • Sergei Nadporozhny

  Sergei Nadporozhny

 • Mark Nikelberg

  Mark Nikelberg

 • Igor Nikitin

  Igor Nikitin

 • Olga Podgornova

  Olga Podgornova

 • Anatoliy Podshivalov

  Anatoliy Podshivalov

 • A. Savostyanov

  A. Savostyanov

 • Vladimir Solodnikov

  Vladimir Solodnikov