Hrají

 • Oleg Dal

  Oleg Dal

 • Lyubov Malinovskaya

  Lyubov Malinovskaya

 • Larisa Tolkachyova

  Larisa Tolkachyova

 • Yuri Zhukov

  Yuri Zhukov

 • Boris Naumov

  Boris Naumov

 • Olga Kuznetsova

  Olga Kuznetsova

 • Yuliya Slezkinskaya

  Yuliya Slezkinskaya

 • Aleksandr Dovgalyov

  Aleksandr Dovgalyov

 • Aleksandr Zenkevich

  Aleksandr Zenkevich

 • Igor Kustov

  Igor Kustov

 • Yuri Fyodorov

  Yuri Fyodorov

 • Vladimir Zamansky

  Vladimir Zamansky

 • Valentin Nikulin

  Valentin Nikulin

 • Anatoliy Rudakov

  Anatoliy Rudakov